sanden-brygge

Aktitekt Kjetil Lønnebakke Tennebø:
Et fantastisk sted å bo

Når vi skulle begynne på siste byggetrinn på Sanden Brygge, var det viktig å ta vare på helheten i et allerede etablert og attraktivt bomiljø. Samtidig har det vært betydningsfult å gi prosjektet sin egen identitet.
Med den fantastiske beliggenheten prosjektet har, har vi jobbet mye med å finne et hovedgrep som sikrer alle leiligheter utsikt og kontakt med fjorden.

Når vi skulle begynne på siste byggetrinn på Sanden Brygge, var det viktig å ta vare på helheten i et allerede etablert og attraktivt bomiljø. Samtidig har det vært betydningsfult å gi prosjektet sin egen identitet.

I prosjektutviklingen har vi vært opptatt av å fullføre prosjektet like skikkelig som tidligere byggetrinn, med en materialbruk og estetikk som harmonerer med disse. Tegl og tre er videreført som fasademateriale, og i tillegg er det introdusert fasadeskifer som er med på å løfte prosjektet visuelt og fremheve individualiteten. Med den fantastiske beliggenheten prosjektet har, har vi jobbet mye med å finne et hovedgrep som sikrer alle leiligheter utsikt og kontakt med fjorden. Det er også lagt stor vekt på fasaden mot byen og at denne skal oppleves som hyggelig og inviterende.

Uterommene er inspirert av skjærgården i Larvik. Rommene mellom byggene er utformet som frodige fjellsprekker i kystlandskapet og forsterker nærheten til havet. Vegetasjonen som benyttes er også inspirert av livet i fjæra. Beplantningen er en naturlig del av fasader og utemiljø og kompletterer et uteområde som allerede er av høy standard.

Bærekraft og bestandighet er også viktige elementer som er hensyntatt i fasadeuttrykk og konsept. Det er valgt robuste, varige materialer og overflatebehandlinger som står seg over tid med tanke på fremtidig vedlikehold gjennom byggets levetid. Prosjektet skal kunne eldes med integritet.

Det er lagt mye omtanke i hvert eneste rom og hver eneste leilighet i prosjektet. Planløsningene er gjennomgående utviklet med tanke på effektivitet kombinert med gode bokvaliteter. Spesielt har vi hatt fokus på gode uteplasser og balkonger som er romslige med sterk visuell kontakt med fjorden.

Sanden Brygge er et fantastisk sted å bo, og med horisonten som nærmeste nabo er man nærmest sikret en god start på hver eneste dag.


Kjetil Lønnebakke Tennebø

Sivilarkitekt MNAL
PV arkitekter AS

  • Facebook
  • Instagram