sanden-brygge

Bo smart i privat borettslag

Med en leilighet i Lanternen Private Borettslag går du en enklere og tryggere hverdag i møte – både med tanke på vedlikehold og økonomi.

Når du kjøper bolig i et privat borettslag som Lanternen, blir du andelseier. Det betyr at du eier en andel av borettslaget som gir deg enerett til din egen bolig. Samtidig har du rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne.

Hvem bestemmer i borettslaget?
En gang i året er det ordinær generalforsamling. På generalforsamlingene har alle andelseiere rett til å delta, komme med forslag og til å stemme over saker som gjelder borettslaget.

På generalforsamlingen velges et styre som har ansvaret for driften og forvaltningen av eiendommen. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet.

Borettslaget har en egen forvaltningskonsulent fra forretningsfører LABO som støtter og hjelper styret, blant annet med utsendelse av fakturaer for felleskostnader, betaling av regninger og regnskapsførsel. LABO bistår også styret i juridiske spørsmål.

Vedlikeholdsansvar
Du har selv ansvaret for å vedlikeholde egen bolig innvendig. Borettslaget har som hovedregel ansvar for utvendig vedlikehold og annet vedlikehold av fellesinstallasjoner- og arealer, slik som fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og ute.

Salg og utleie
Du kan fritt selge boligen din. Andelseierne i borettslaget, og eventuelt medlemmene i boligbyggelaget dersom borettslaget er tilknyttet et boligbyggelag, vil ved salg til den prisen som selger har akseptert, ha en forkjøpsrett. Bare fysiske personer kan eie en bolig i ett borettslag, og ingen kan eie mer enn en.

Skal du leie ut boligen din, så er hovedregelen at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, og du kan da ikke leie ut lenger enn i tre år, samt at du må ha samtykke fra styret i borettslaget.

Fellesgjeld
Som det kommer frem av prislisten består en del av kjøpesummen av fellesgjeld. Det er din andel av borettslagets felleslån som Sanden Brygge AS har forhandlet fram med gunstige betingelser for borettslaget.

Lanternen har en ordning med individuell nedbetaling av fellesgjeld – en såkalt IN-ordning. Det betyr at du kan betale ned på fellesgjelden din og gjennom dette få lavere månedlige felleskostnader. Det må påregnes noe tid etter 1. gangs innflytting før nedbetaling kan skje.

Felleskostnader
Du betaler felleskostnader én gang i måneden. Felleskostnadene går til dekning av evt. renter og avdrag på fellesgjeld, og til øvrige drifts- og vedlikeholdskostnader som borettslaget har, for eksempel kommunale avgifter, vaktmestertjenester, trappevask, TV
og bredbånd, forsikring av bygningene, felles energibruk og vedlikehold av uteområder, fasader, inngangspartier og tak mm.

Hva hvis noen ikke betaler felleskostnadene?
Lanternen Private Borettslag vil tegne en forsikring mot tap av felleskostnader som sørger for at det ikke blir konsekvenser for din eller borettslagets økonomi dersom andelseiere ikke betaler sine felleskostnader. Dette gir stor trygghet for alle som kjøper en bolig i Lanternen.

Hva med felleskostnader om boliger ikke blir solgt?
Hvis ikke alle boligene i Lanternen blir solgt før overtagelse, vil Sanden Brygge AS som utbygger dekke felleskostnadene for disse boligene frem til de blir solgt.

Skattefradrag
Som andelseier i Lanternen får du fradrag i formue for din andel av fellesgjelden, samt skattemessigfradrag på 22 % for renteutgiftene på din andel av fellesgjelden. Hvert år sørger LABO for at disse opplysningene innberettes på din selvangivelse.

Forsikring
Borettslaget forsikrer bygningene og det som er borettslagets fellesansvar, men du må skaffe deg egen innboforsikring.

  • Facebook
  • Instagram